null
null
null
null
null
null
null
null

Eivind Børke vedr løypekjøring i TKF

Hei alle gamle og nye hytteeiere, dere som har hytte i Lågfjellet, i Nord, i Øst, i Fjellsenteret og i Fjellgrend og andre omliggende områder.
Vi har alle en ting felles! Vi har hytter i et helt fantastisk fjellområde sommer som vinter, og de fleste av oss setter pris på alle årstider og bruker hyttene flittig året rundt. De som har vært her mange år har tråkket sine egne skiløyper, vi som er litt ferskere i hyttelivet har blitt vant til å gå i milevis av oppkjørte spor i et flott område.
Historikken er det veldig mange som kjenner, og sikkert flere som ikke kjenner.
Vi betaler løypeavgift og forventer at standarden på løypene er god og at det er fine forhold når vi skal ut på ski. Utfordringen er flere: Terreng og at områdene våre "tilhører" forskjellige grunneiere, og derfor er det også noe forskjell i kostnad og kvalitet. Kravene til løyper har også blitt større etter hvert som forholdene har blitt bedre. Historisk sett var det hytteforeningen som hadde ansvaret for løyper, og fra ca 2005 påtok en grunneier seg ansvar for dette etter avtale med hytteforeningen (TKF og Lågfjellet). Hvis vi ser bort fra området i Nord, har det ikke vært noe særlig engasjement fra andre grunneiere/utbyggere til å sikre en god standard på løypenettet vårt, og mye av ansvaret har blitt liggende på Eivind Børke. I denne perioden har man opplevd bedring år for år, og det har vært en formidabel heving av standard. Men? etterhvert som det kjøres flere og større områder øker forventningene våre også. Balansen i regnskapene går enten i null eller i minus, uten at det har medført store justeringer i avgiften. Grunneier bruker stort sett av egne midler til å opprettholde kjøring samt felleskostnader som f.eks. garasje, verkstedplass, verktøy, fakturering, regnskapsføring og annet administrativt arbeid. Så når vi sitter og irriterer oss over manglende kjøring eller lite informasjon tenker vi ikke over hva som ligger bak, eller hvordan dette oppfattes av de som utfører jobben med knappe budsjetter.
Med de forventningene vi hytteeiere har innser grunneier Børke at det er på tide å la andre slippe til, og har gitt beskjed om at det nå bør være Hytteforeningen som tar over ansvaret for løypekjøringen.
Grunneier har noen tanker og ideer og vil også i fortsettelsen bidra til at det blir gode skiløyper og fine forhold i Trysil-Knuts fjellverden, men de ønsker ikke lenger å påta seg selve kjøringen.
Det må nå bli opp til hytteforeningen hvordan løypekjøring skal administreres og gjennomføres, og hva dette konkret innebærer er p.t ikke avklart, heller ikke nøyaktig hvilket tidspunkt dette skal overføres. Børke vil stå for kjøring ut kommende sesong (2018/2019)
Hytteforeningen setter dette opp som egen sak på medlemsmøtet etter årsmøtet den 30.03.18, og vi oppfordrer spesielt hytteeiere som har engasjement, ønske om å bidra og konstruktive meninger om å delta. Noen stikkord knyttet til fremtid og hva som skal tas stilling til:  Samle alle områder i TKF, Administrasjon og drift, Løypelag, sette ut på anbud, søke finansiell støtte til utsyr, økonomisk bidrag fra flere grunneiere/utbyggere osv.
 
Hytteforeningen vil sette i gang med kartlegging, og vil forsøke å komme tilbake med noe mer informasjon før møtet men ber om forståelse for at det er kort tid og mye jobb.
 
Kommunikasjon og informasjon er viktig og vi vil nå få på plass en informasjonskanal mellom hytteeiere og Børke/løypekjøring slik at det blir mer forutsigbart og tydelig når det er avvik fra standard. Mariann Thune har tatt på seg oppgaven med dette og vil i hovedsak legge ut informasjonen på Facebook gruppen. Vi oppfordrer alle til å holde kommentarer på et saklig nivå, og eventuell misnøye tar dere opp med den som representerer deres hytteområde i Sti og løypekomiteen.

Hilsen styret


Mvh
Hytteforeningen i Trysil-Knuts Fjellverden
Nils Johan Solbakken
988 80 360

Avtale løyper 2018

Løypekjøringen foregår slik:

Fjellverden øst:
Pri 1: Lågfjellbrua (fjellsenteret) - Embrets - Røsjøen - Nyvangsætra - Fjellsenter - Fjellgrend - Høa - Snurrutallhøgda - Embrets

Pri 2: Andre løyper («stikkveger»), Nyvangsætra - Promillegropa, Kjølsæterrunden

Lågfjellet:
Pri 1: Hyttefeltet - Fiskebekkhøgda - Fiskebekksjøen - krysset ved rundløypa - Fiskebekkhøgda - parkering Lågfjellet - hyttefeltet

Pri 2: Sør-vestre runde om Lågfjellrusten - Blekua - Fiskebekksjøen

Løype gjennom Lyngåsen kjøres fra vinterferien og til og med påske.

Under vanlige forhold kjøres løypene merket Pri 1 fra morgenen av og minst 25 km skal være tilgjengelig før kl 0900. Løypene merket Pri 1 kjøres midt i uka, mens alle løyper kjøres til helgene.

Vurderinger foretas løpende av løypekjørerne og ved snøfall og/eller sterk vind kan starttidspunkt og rekkefølge for kjøring bli annerledes. Det vil alltid være noe kjørt.

Ved isete og harde løyper vurderer løypekjørerne om det skal brukes mer tid på å preparere mindre deler av løypenettet for å sikre gode forhold i noen færre kilometer.

Løyper vil bli kjørt to helger etter påske, eventuelt lenger så sant forholdene tillater det. Det kan da
være begrenset løypenett.

Ved vanskelige forhold og problemer med utstyr legges ut kort info vedr. kjøring tidlig på morgen

Følg med på skisporet.no for å holde deg oppdatert på kjøringen.
http://skisporet.no/hedmark/trysilknutsfjellverden

Oppslag om Småviltjakt 2017

Årets rypetaksering viser at bestanden nå er på et gjennomsnittlig nivå for vårt område og vi åpner derfor for jakt.

Begrensninger pålagt av grunneier:

*    Kort selges bare til hytteeiere i Trysil-Knuts fjellverden
*    Alle hytter har rett på to kort
*    All småviltjakt/fuglejakt stoppes i tidsrommet
f.o.m. mandag 25/9 t.o.m. søndag 1/10

    NB: Føgende begrensninger gjelder:
*    en begrensning på 1 rype pr. jeger pr. dag
*    7 totalt per jeger for hele sesongen
*   Fuglejakt er forbudt etter 30. november 2017
*    Alle som kjøper kort plikter å levere jaktrapport innen 15.12.17

Priser:
*    Døgnkort:      Kr.   250,-
*    Helgekort       Kr.   500,-
*    Ukekort          Kr    700,-
*    Sesongkort     Kr. 1500,-

Kort fås kjøpt:
På Embrets (kiosk Fjellverden øst) lørdag 9. september
Fra kl 14 til 18
Eller hos Eivind Børke, Eltdalsvegen 1442 (Norgarn)
Tlf 974 17 600

Hytteforeningens Dugnad 2017

· Oppfordringen går til hytteforeningens medlemmer å slutte opp høstens dugnad.

· Dugnaden er 1. uka i september.


Øst: Magnar Søhagen 90844716

Fjellgrend: Mariann Tollefsen Thune 95032327

Fjellsenteret: Jan Petter Skullerud 91165666

Lågfjellet: Harry Bakken 90516124

Nord: Guro O. Strætekvern 99491448


· Oppstart kl. 10.00

· Kontakt kontaktpersoner for mer info.

· Det er også mulig å ta oppgaver utenom dugnads dato.

· Møt opp og gjør en innsats for utvikling av TKF.


Mvh

Sti og Løypekomiten

Nye løypekart

Hytteforeningen har vedtatt å lage nye oppdaterte løypekart.  Disse  kommer nå  opp i alle løypekryss med henvisning viser hvor du er.

Disse vil nå bli satt opp i løpet av vinteren. Dette gjelder hele området fra Nord til Øst.

Håper dette blir en god oppgradering av området.

Bli medlemmer av foreningen.

Fjell Nytt 2-2017 er nå tilgjengelig på web.

http://www.trysil-knut.org/site/trysil_knut/files/Fjell_Nytt_2-2017.pdf

Alle hytteeiere i området kan bli medlemmer av foreningen.

Registrer deg som medlem her:

http://www.trysil-knut.org/medlem_i_tkf.html


Foreningen har som formål å værne om Trysil Knuts Fjellverdens naturlige, kulturelle og historiske kvaliteter. Den skal arbeide for og være en pådriver for et trivelig attraktivt miljø og legge til rette for aktiviteter i området. Videre skal hytteforeningen bedre kontakten mellom hytteeierne og fremme deres interesser i samarbeide med grunneiere og offentlige myndigheter. Årsmøtet er hytteforeningens høyeste organ og årsmøtet avholdes i påsken, langfredag kl 17.00 på Grendehuset.

TKF ligger ute på Facebook

Åpen side for TKFs hytteforening, hvor hytteforeningen og alle som har hytte i Trysil-Knuts Fjellverden eller er gjester kan poste det de måtte ønske. Fortrinnsvis av positiv art. Her kan man legge ut bilder, forslag om aktiviteter, info om vær og føre, info fra hytteforeningen osv. Ønsket er å bli en levende side for hytteområdet vårt.

https://www.facebook.com/trysiknutfjellverden


Mobiltilpasset hjemmeside

Med en smarttelefon kan du surfe og følge med på hytteforeningens hjemmeside som er mobiltilpasset. Dette betyr at hjemmesdien tilpasser visningen av siden automatisk til skjermens bredde.

null

Annonsører i TKF 2018

Trykker du på bildene under, kommer du inn på annonsørenes hjemmesider.
Vi produserer årlig store mengder ved og har rimelige priser uansett om det er store eller små kvanta. 

Priser 2017

Bjørkeved 60 Liter kroner 75,-
Bjørkeved 1000 Liter kroner 750,-
Renovasjon av hytter og fritidsboliger

Alle eiere av hytter og fritidsboliger er pålagt å ta hånd om avfallet sitt iht. tilrettelagte løsninger i området der hytta/fritidsboligen ligger.
Velkommen til en ekte landhandel
Du finner oss 14 km nord for Trysil , kjør RV 26 mot Engerdal
Vi har:
* Byggevarer
* Trelast
* Møbler
* Elektroverktøy
* Maling/interiør
* Kjøkken

Utkjøring 
av varer direkte 
til hytta


2420 Trysil ? Tlf 6245 4440 ? Fax 6245 0053
Kjells Hytteservice AS tilbyr alt innen Vaktmestertjeneste av hytter, leiligheter og hus. Ettersyn, Renhold, Nøkkelutlev/formidling, Tilbygg, Tak, Vedlikehold/restaurering, Snømåking, Beising/maling/o