null
null
null
null

Medlem i TKF hytteforening

null

Velkommen til Trysil Knuts Fjellverden

Alle hytteeiere i området kan bli medlemmer av foreningen.

Foreningen har som formål å værne om Trysil Knuts Fjellverdens naturlige, kulturelle og historiske kvaliteter. Den skal arbeide for og være en pådriver for et trivelig attraktivt miljø og legge til rette for aktiviteter i området. Videre skal hytteforeningen bedre kontakten mellom hytteeierne og fremme deres interesser i samarbeide med grunneiere og offentlige myndigheter. Årsmøtet er hytteforeningens høyeste organ og årsmøtet avholdes i påsken, langfredag kl 17.00 på Grendehuset.

Trysil-Knut, skiløperhelt fra Trysil, kjent gjennom diktet "Trysil-Knut" (1882) av Bernt Lund (1812 - 85), offiser, maler og forfatter. Det er usikkert om Trysil-Knut virkelig har eksistert.