null
null
null
null
null

Medlem i TKF hytteforening

null

Velkommen til Trysil Knuts Fjellverden

Alle hytteeiere i området kan bli medlemmer av foreningen.

Foreningen har som formål å værne om Trysil Knuts Fjellverdens naturlige, kulturelle og historiske kvaliteter. Den skal arbeide for og være en pådriver for et trivelig attraktivt miljø og legge til rette for aktiviteter i området. Videre skal hytteforeningen bedre kontakten mellom hytteeierne og fremme deres interesser i samarbeide med grunneiere og offentlige myndigheter. Årsmøtet er hytteforeningens høyeste organ og årsmøtet avholdes i påsken, langfredag kl 17.00 på Grendehuset.

Trysil-Knut, skiløperhelt fra Trysil, kjent gjennom diktet "Trysil-Knut" (1882) av Bernt Lund (1812 - 85), offiser, maler og forfatter. Det er usikkert om Trysil-Knut virkelig har eksistert.

Registrer deg som medlem

Fornavn:
*
Etternavn:
*
Adresse:
*
Postnr-/poststed:
*
Telefon:
*
Fødselsdato (Dag):
*
Fødselsdato (Måned):
*
Fødselsdato (År):
*
Hvilken forening/lag vil du melde deg på
*
E-postadresse (Hovedperson - Motta regning pr. e-post):
*
Gjenta e-postadresse (Hovedperson - Motta regning pr. e-post):
*
E-post (Tilleggsperson):
Hytte nr.:
*
Gårds nr.:
*
Bruks nr.:
*
Har ikke muligheten til å bruke web. Ønsker papirutgave av Fjell Nytt
*
Vil inngå avtalegiro
*
Vil motta nyhetsbrev på e-mail. (Det er ikke tilgjengelig i papir)
*
Diverse opplysninger:
* Må fylles ut